Project Description

Herontwikkeling en uitbreiding winkelcentrum Koedijkslanden.
Het voorzieningenniveau is verhoogd door extra winkels te realiseren, de Jumbo supermarkt is vernieuwd en de Aldi supermarkt is toegevoegd aan het aanbod. Bestaande winkelaanbod is gerenoveerd. Realisatie van 70 nieuwbouw appartementen (t.b.v. woningbouwvereniging). Forse verbetering van de parkeersituatie en de herinrichting van het openbaar gebied.

Beukenwoud Investments heeft met FAME planontwikkeling samengewerkt aan de planontwikkeling van dit project.